کربلا، جایی که ما نشناختیم

نینوا، صد قصه از آن ساختیم

سالها از روز عاشورا گذشت

راز این پرواز را نشناختیم

 

 

*پ.ن 1:

نی ام دارد نوای بی نوایی

که می رقصم به آهنگ خدایی

میان آسمان‌ها و زمینم

میان حکم و قانون جدایی

دو چشم خیس را باید فروبست

اگر این است رسم آشنایی

و من بی چشم می خوانم از این پس

کجایید ای شهیدان خدایی

 

*پ.ن 2:

التماس دعا

*پ.ن 3:

غزه در خون است، شمر زمان را بشناسید...