سرفه ها توی سینه ات باشد

اشک بر صورت ترت باشد

و کسی در سرت بگوید باز:

« پک بزن! » کام آخرت باشد

 

دستت از خون گرم پر باشد

رگ ات از شوق زندگی خالی

بوف کوری مقابل چشمت

تیغ در دست دیگرت باشد

 

از سرت یک نما «کرین*» کند

برود تا عبور عابرها

رد پاها به رنگ خون باشد

و یکی شان برادرت باشد

 

تخت خوابت قدم... قدم بزند

روی دست تمام قاتل هات

شرف لا اله الا الله

دو قدم از پس سرت باشد

 

 

*

کرین(crane) کلمه ایست انگلیسی به معنی بالابر و در فیلمبرداری وسیله ایست شبیه الاکلنگ که دوربین در انتهای بازوی بزرگ آن قرار میگیرد و برای تغییر زاویه دوربین از سطح به ارتفاع یا بالعکس از آن استفاده می شود.