مرگ

 

امــروز  ســیـاه! بـی اثــر! چشمانم

اشک  است که موج  خورده در چشمانم

زهـر است که چـرخ خورده در حلقومم

مـرگ است که دسـت برده بر چشمانم

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
...

آخِی آخِی...[ناراحت][دلشکسته]