چه دشوار است...

سـلام از من  کـه مـی آیم از این شب های پـر طوفان

و حـالا نـوبت مـن شـد کـه فـریـادی کـشم از جان

 

و حـالا نـوبـت مـن شـد  که گـویم شرح این شب ها

و حـالا نـوبت مـن شـد کـه گـویـم شرح این فقدان

 

و حـالا نـوبـت مـن شـد کـه گـویـم آنـچه  را دیدم

و حـالا نـوبـت مـن شـد کـه گـویم شرح این طوفان

 

کـه گـویـم شـرح ایـن طـوفـان  شب و روز بدون تو

کـه افـتـادیم  در دام بـلا کـشـتـی و کـشـتـی بان

 

چـهل خـطـبـه چـهل منـبـر چـهل فـریاد روشنگر

چـهل طـوفـان بـی سـاحل چـهل سامان بـی سامان

 

چـهل دامـاد بـی هـمـسـر چـهل  رعنای بـی مـادر

چـهل تـصـویـر نـاکـامل  چـهل دریـای بـی سکان

 

چـهل پـیـمـانـه  خـالـی چـهل رویـای پـوشـالـی

چـهل فـرسنگ از ایـنـجا  چـهل ها  سنگ در میدان

 

چـهل سـردار سـر بـر نـی چـهل نـی بـر  سر سرها

چـهل شمـشیر بـی صاحب  چـهل نیزه چـهل قـرآن

 

چـهل لـب چـوب از خـشـکی چـهل سرنیزه سرکش

چـهل چـوب سـر مـحمل چـهل  چوب و لب و دندان

 

چـهل تـصـویر  از ساقی چـهل مشک و چـهل عاشق

چـهل دسـت و عـمـود و سـر چـهل رعنای در دامان

 

چـهل پـیـمان  و پـیـمـانـه چـهل فـرزند روی نـی

چـهل شـور هـمـایـونـی چـهل  قانون چـهل دیوان

 

چـهل  قـنـداقـه  خـونـی چـهل گـهـواره  خـالـی

چـهل قـبر و چـهل مادر چـهل چشم از عجب حیران

 

چـهل روز و شـب و اشـک و رسیـدم  تا که تـو بینی

چـه دشـوار اسـت پیـمودن  منازل را در این هـجران

 

چـه دشـوار اسـت پیـمودن  به  هـجران تو منزل هـا

بـه یـادت آه را خـوردم چـهل  شـب  بـیـن نامردان

 

چه  دشـوار اسـت پیـمودن خودت هم خوب می دانی

ولی  مانـدم کـه بـرخـیـزم شـبـی بر پای این پیمان

 

چـه دشـوار است پیـمودن بـدون هـر که می خواهی                           

و می دانـی کـه می دانـم تـو مـانـدی و تـنـت رمّان

 

چه دشـوار  اسـت  پیـمودن  بــدون  یـاور  و  یـاری

بـه هـمـراه اسـیـرانـت  بـه روی اشــتـر عـریـان

 

چه  دشوار اسـت پیـمودن و خون در سینه می جوشد

از  این آبـی کـه مـی نـوشـم  مـیـان هـر دم بـاران

 

چـه  دشـوار اسـت پیـمودن نـمی دانم  تو می دانـی؟

از آن روزی کـه رفتیـم و  خـرابه شـام شـب  زنـدان...

 

چـه دشـوار اسـت  پیـمودن  دمـی که سنگ می بارد

بـه روی کـودکـان  تـو  بـه  روی  کـودکـی هـامـان

 

چـه  دشوار  اسـت پیـمودن بـه هـجران تو منزل هـا

بـه یادت سینه می سوزد چه پیش از این چه بعد از آن

 

 

/ 5 نظر / 26 بازدید
دیبا

سلام به اون که تو دلم درخشید.... من دیگه دوست ندارم ببخشید!!!! بهتر این حرفای آخر باشه فکر کنم این واسه ما بهتر باشه.. (تریپ شک و عشق و عاشقی خورزویی برات اومدما) بین خودمون باشه دلم واست تنگ شده [دلشکسته]

حpedar

salam ghashang bood in sherha ra bavar konam ya khordan shabhayat ra

دیبا

مرتضی جان هر که دوست داری این عکستو عوض کن...

حقگو

سلام با دو غزل به روزم و منتظر نظرات زیبات

احمدرضا

خیلی قشنگ بود اونقدر که منو داشت به گریه وا میداشت :)