هيس...

وقتی بمبارون می شد میرفت تو خیابون و با حالت دستش به سمت هواپیماهای عراقی تیراندازی میکرد، این کارش باعث میشد که هواپیماهایی هم که سقوط نکنن از ترس فرار کنن!

 

12.jpg

 

از شما چه پنهون صدام رو خیلی دوست داشت، میگفت اگه اون یاقی تو دنیا نباشه دیگه هیچکس هیچ سوژه ای برای بد و بیراه گفتن نداره، از بچگیهاش که تعریف میکرد همیشه تو ذهنش این بود که باباش رفته صدام رو دور بزنه و وقتی صدام رو به سمت ایران فراری داد تو تله گازانبری خودش و باباش گیر بیافته!

همیشه وقتی میخواست از پدرش تعریف کنه فقط یه کلمه میگفت:" معلم!!!"

خیلی دوستداشتنی بود و با وجود اینکه هیچوقت تهران رو ندیده بود به اندازه 100 تا پایتخت نشین دوز و کلک سوار میکرد.

میتونستی برای لحظه لحظه بودنش بمیری از خوشی، میتونستی برای همخونه شدن با اون به هر دری بزنی، میتونستی محبوبیتش رو بین دختر و پسر دانشجو ببینی، ولی...

بدون هیچ یاری، بدون هیچ همخونه ای و بدون هیچ کسی که زیر بقلش رو بگیره و به بیمارستان ببرتش امیر دوستداشتنی دیروز به خاطر مصرف مواد مخدر گوشه خیابون های یه شهر غریب مرد!

لطفا برای آرامش روحش یک عمر سکوت!

/ 2 نظر / 7 بازدید
مسافر کوچولو

حيفَ٬حيف٬حيف و صد حيف........

آيدين(پسرآرتا)

سلام مرتضی جان اين فرجام اين روزهايی خيلی هاست خيلی ها و خيلی ها هم خيلی خوشحال هستند از اين فرجام ...!؟