پدر ... پسر...

father-son.jpg

پدر بود و پسر بود و هزاران درد و دل داری

ز مادر مانده بود آنجا فقط یک قاب دیواری

پسر بی چشم بود و هم کمی دیوانه منظر بود

پسر بی مادری را دیده بود و چشم بر در بود

پدر از یک سفر می گفت، از پرواز پروانه

پسر می دید او می گوید از افسون و افسانه

پدر شب گریه می کرد و درون روز می خندید

پسر دیوانه بود اما صدا را خوب می فهمید

پدر می گفت از حال و هوای یک شب برفی

پسر حتی ندارد از برای مونسش حرفی

پدر کوه صبوری بود اما تکیه بر در زد

پسر می گفت در هجران مادر دست بر سر زد

پدر آرام یکشب خفت؛ آن هم روز آخر بود

پسر فهمید اما باز چشمانش سوی در بود ...

/ 5 نظر / 6 بازدید
محمدي

افسوس.... پدر قاب عکسی هم نداشت

آتش

پدر اگر آن شب خوش خلوتي پيدا نمي كردي....!

ساغرومسعود

بي‌اراده متولد مي‌شويم. بي‌اختيار زندگي مي‌كنيم. بدون اينكه بخواهيم مي‌ميريم. داريم زندگي مي كنيم و نمي‌تونيم در تولد و مرگ دخالتي داشته باشيم، اما بياييد آنطور كه دوست داريم ديگران را دوست داشته باشيم تا وقتي كه براي هميشه مي‌رويم خاطرمان در ذهنها و خاطرها ماندگار شود...