شوشتری

وقتـی کـه دنـیا را نـدیـدن شرط دیدن بود

وقتـی بـه کنـج خلـوتی چـاره خـزیدن بود

وقتـی که گلچیـن را به سر سودای چیدن بود

آری شـهـادت بـهتـریـن راه پـریـدن بـود

*پ.ن: تیتر یک روزنامه همشهری ویژه نامه شهدا

/ 5 نظر / 19 بازدید
مسافر کوچولو

تبریک می گم و به خودم می بالم[گل]

محمد

سلام یه سئوال مدت هاست منو مشغول به خودش کرده شهدا اگر امروز زنده بودند چه می کردند؟ چه راهی رو در پیش می گرفتند؟

محمود دهقانی

سلام رفت تا پرچم او بوی شهامت بدهد آب را از لب خشکیده خجالت بدهد رفت تا حاصل احکام خدا جان گیرد از دل معرفتش روح تو فرمان گیرد سنگ در زیر نگاهش طبقی دُر می شد بوی یاس نفسش در همه جا پُر می شد با یک مثنوی بروزم و منتظر نظرات سازنده شما

بهار حق شناس

سلام چرا بی خبر؟ تاثیر گذار بود...و... تمام خاورمیانه حتی تمام جهان رابگردی شیری نخواهی یافت از گربه ی ما آبستن نباشد... به روزم ومنتظرم[گل]

مجتبی

سلام دادش دیگه با ما حال نمی کنی اجازه بده لینکت کنم تا دیگه از دستم فرار نکنی در ضمن با یک غزل بروزم هر چند شما با کارای جدید ما حال نمی کنی